Statens Vegvesen

Sentralbord 02 030

Statens vegvesen er en norsk, statlig etat med ansvar for bygging og vedlikehold av riksveier og fylkesveier og tilsyn med kjøretøyer og trafikanter. Etaten består av Vegdirektoratet, 5 regionveikontorer (offisielt kalt regionvegkontorer) og 30 distriktskontorer. Innen hvert distrikt ligger flere trafikkstasjoner (tidligere kalt biltilsynsstasjoner). Historien til Statens vegvesen begynte i 1846. Produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble i 2003 skilt ut i det statlige aksjeselskapet Mesta. Etaten drifter motorvogn- og førerkortregisteret Autosys og registreringssystemet Autoreg.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

851


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Statens Vegvesen ´s customer service

Are you satisfied with Statens Vegvesen´s customer service?