Securitas

Securitassentralen 2257 7300
Sentralbord 024 52

Securitas er et opprinnelig svensk selskap som tilbyr sikkerhets- og vektertjenester over store deler av verden. Selskapet ble etablert i 1934. Securitaskonsernet har i dag samlet over 300 000 ansatte. Securitas AS er datterselskapet i Norge, og har rundt 5 000 vektere og 40 avdelingskontoret i Norge. Securitas AS startet i Norge i 1929, da som Aksjeselskapet Norsk Vaktselskap. Etter å ha slått seg sammen med ett dansk vaktselskap i 1946, ble det igjen til Securitas AS etter å ha blitt kjøpt opp av svenske Securitas AB i 1969. Securitas har fortsatt å vokse, og er i dag markedsleder innen bransjen med tjenesteleveranser over hele landet.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

914


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Securitas ´s customer service

Are you satisfied with Securitas´s customer service?