Salten Kraftsamband

Kundesenter 7540 2250
Sentralbord 7540 2200

Salten kraftsamband er en norsk kraftprodusent og kraftleverandør med hovedsete i Fauske kommune i Nordland. Selskapet har åtte vannkraftverk med en middelproduksjon på 1770 GWh. Selskapet gikk i 1997 fra å være et rent produksjonsselskap til å også selge kraft til sluttbruker. Salten Kraftsamband er Nord-Norges største kraftprodusent etter Statkraft og landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. I tillegg er konsernet sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi. De produserer 1 800 GWh vannkraft fra 12 kraftstasjoner i regionen, tilsvarende forbruket til 90.000 husstander. SKS er også, alene eller sammen med andre selskap, involvert i en rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av fornybar energi med over 11 000 GWh i landsdelen.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

822


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Salten Kraftsamband ´s customer service

Are you satisfied with Salten Kraftsamband´s customer service?