Bergene Holm

Sentralbord 3315 6666

Bergene Holm AS en en industribedrift med hovedkontor i Larvik som er leverandør av trelast til byggevarehandel og storkunder/mellomleverandører i inn- og utland. På 60 år har Bergene Holm AS vokst fra å være et lite sagbruk med 10 mann i Kvelde til å bli en ledende totalleverandør av trelast til byggevarehandel og industrielle kunder i inn- og utland. Selskapet er lokalisert på Østlandet og Sørlandet og varene forhandles gjennom de største byggevarekjedene i Norge.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

1805


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Bergene Holm ´s customer service

Are you satisfied with Bergene Holm´s customer service?