Bama

HR/Personal 2288 0692
Sentrale innkjøp 2288 0666
Presse 2288 0539
Marked 2288 0538
IT 2288 0554
Sentralbord 2288 0500
Kundefordringer 2288 0560
Import 2288 0584

Bama er en av Norges eldste handelsbedrifter som er privateide. Konsernet omsetter og produserer frukt, grønnsaker, bearbeidede produkter samt andre produkter med begrenset holdbarhet. Firmaets hovedkontor ligger i Oslo. Virksomheten er strukturert gjennom fem divisjoner; Dagligvare, Storkjøkken, Blomster, Industri og Servicehandel. I tillegg kommer sentrale støtte- og servicefunksjoner innenfor IT, økonomi, personal, markedsføring og informasjon.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

3418


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Bama ´s customer service

Are you satisfied with Bama´s customer service?