Apply Sørco

Hovedkontor 5163 9000

Apply Sørco er en del av Apply, et industrikonsern med spisskompetanse innen en rekke disipliner både til havs og på land. Gruppen omsetter for 3,1 milliarder kroner og har mer enn 2000 ansatte. Apply Sørco representerer Center of Exellence for Apply´s satsing innen vedlikehold og modifikasjoner, driftsstøtte og EPCI-gjennomføring av modifikasjonsprosjekter. Deres avdelinger i Norge fins i Bergen og Stavanger.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

1819


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Apply Sørco ´s customer service

Are you satisfied with Apply Sørco´s customer service?