Apply Sørco

Sentralbord 5163 9000

Apply Sørco utvikler og opprettholder sin posisjon som en anerkjent leverandør til olje-og gassindustrien ved å bruke praksis med hensyn til utvikling av løsninger for anlegget og ytelse oppgraderinger. Det betyr bedre formuesverdi ved å levere løsninger med hensyn til sikkerhet for mennesker, teknisk integritet av anlegget samt produksjon og operasjonell effektivitet.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

1723


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Apply Sørco ´s customer service

Are you satisfied with Apply Sørco´s customer service?