Aller Media AS

Hovedkontor 2130 1000

Aller Media AS er en del av det Aller Konsernet. Selskapet eies av danske Aller Holding A/S. Med over 110 års fartstid er de et av Norges eldste og mest tradisjonsrike mediehus. Kjernevirksomheten er ukeblader, magasiner og nettpublikasjoner i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Allers omsetning i Norge er på 1,1 mrd kr. Antall ansatte er ca 450. Hver uke selger vi over 900.000 blader og magasiner, som leses av over 4 millioner personer. Nettpublikasjonene deres, som i all hovedsak drives av Aller Digital, har over 1,3 millioner unike brukere pr uke.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

2039


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Aller Media AS ´s customer service

Are you satisfied with Aller Media AS´s customer service?