Aller Media

Sentralbord 2130 1000

Aller Media AS er en del av det nordiske Aller Konsernet, og eies 100% av danske Aller Holding A/S. Med over 110 års fartstid er selskapet et av Norges eldste og mest tradisjonsrike mediehus. Kjernevirksomheten er ukeblader, magasiner og nettpublikasjoner i Danmark, Norge, Sverige og Finland. I Norge har Aller en omsetning på 1,1 mrd kr. Antall ansatte er ca 450. Hver uke selges over 900.000 blader og magasiner, som leses av over 4 mill personer.

Service quality

0%

Rating

00/5

Kommentarer

0

Visits

1950


Skriv kommentarer

250 Tegn igjen

Rating of Aller Media ´s customer service

Are you satisfied with Aller Media´s customer service?